Εμπειρογνώμων 215 550 1833

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κωδικός
1801
Κατηγορία
Επιχειρηματική Κοστολόγηση
Πότε
27 - 27/06/2024 ΩΡΑ 09:00-15:00
Τοποθεσία
WEBINAR
Τιμή 150

Στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς, η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε οικονομικής μονάδας. Για πολλές μάλιστα, είναι το τελευταίο αναγκαίο στάδιο επιβιώσεως. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει το κόστος σοβαρά υπόψη. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν. Οι προϋπολογισμοί και η ανάλυση του ισολογισμού, βοηθούν στο να προσδιορίσουμε τα σημεία επέμβασης, με στόχο, το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; όχι. Τη σπατάλη; ναι.

Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; όχι

Θα έχουμε περισσότερο κέρδος; ναι

Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; ναι

Θα είμαστε σε καλλίτερη θέση από τον ανταγωνισμό; ναι

Θα οδηγηθούμε σε υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη; ναι

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία και εφαρμογές, βγαλμένα από την πράξη, τα οποία μπορούν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν με στόχο:

Να μετρήσουν το πραγματικό κόστος και το εκταμιεύσιμο.

Να υπολογίσουν το οριακό κόστος.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση και τις ζημιές.

Να αυξήσουν την κερδοφορία και να οδηγηθούν σε ανάπτυξη.

Να μετρήσουν και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

Να διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο:  για διευθυντικά στελέχη, όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και η μείωση του κόστους, θα επιδράσει αποτελεσματικά στην δουλειά τους και στο σύνολο των εργασιών της επιχειρήσεως. Όπως επίσης σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς, με τελική απόληξη.

Να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχειρήσεως. 

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα ωφέλει: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, να δημιουργήσουν, βελτιώσουν και αναπτύξουν, το κοστολογικό και το πληροφοριακό σύστημα της επιχειρήσεως τους, για να την οδηγήσουν σε κερδοφορία.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη τεχνική του A.B.C, ειδικά προσαρμοσμένη στη μείωση του κόστους.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C. Δομική ανάλυση.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου.

Δραστηριότητες, τι είναι και πως λειτουργούν.

 

 

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος, στη παραγωγή και στη διοίκηση.

Καταγραφή παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.

Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.

Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων, μηχανών και λοιπών πόρων.

Ποσοτικοποίηση, εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικές. Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.

Σύνθεση κόστους. Προσδιορισμός του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών και του τελικού.

 

 

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: η ακριβής μέτρηση των παραγωγικών πόρων.

Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες. Κοστολόγηση δραστηριοτήτων και κοστολόγηση ροής υπηρεσιών, ήτοι.

Διαχείριση ΣΕΜΠΟ

Τμήμα προσόρμισης τελών & δικαιωμάτων

Διαχείριση διαφόρων διαμερισμάτων

Διεύθυνση λιμενικών εξυπηρετήσεων - τμήμα δεξαμενών

Διεύθυνση ελεύθερης ζώνης

Διεύθυνση ελεύθερης ζώνης - τμήμα εξαγωγών

Διεύθυνση προμηθειών

Τμήμα διαχειρίσεως χώρων

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πως κοστολογούμε μια υπηρεσία. Πως κοστολογούμε μια πλήρη διαδικασία.

Κοστολόγηση πλήρους πακέτου παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών.

Παράπλευρα έσοδα και μέτρηση της κερδοφορίας τους. Πόσο κοστίζει η μαζική παραγωγή υπηρεσιών. Επιλογή της πλέον κερδοφόρου υπηρεσίας. Ποιο είναι το μίγμα υπηρεσίας, με την μεγαλύτερη κερδοφορία.

 

Μέτρηση του αποτελέσματος κάθε δραστηριότητος σαν ανεξάρτητης εκμετάλλευσης.

 

3ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης του κόστους.

Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος μείωσης του κόστους.

Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους, στο στάδιο των προϋπολογισμών.

Περιεχόμενο, του προϋπολογισμού των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.

Μείωση κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών.

 

Απασχόληση, των πόρων, ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.

Συγκριτική διοίκηση. Benchmarking του παραγωγικού κυκλώματος, με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωσης της σπατάλης: ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.

Στην χρήση των παγίων. Αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτισμάτων.

Στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέτρηση απόδοσης εργασίας - κερδοφορία των εργαζομένων.

Στις δαπάνες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

Στην παραγωγή. Ενεργοποίηση των υποαπασχολουμένων πόρων, πλεονάζουσα κερδοφορία.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στη διακίνηση.

Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες, διοίκηση, εργοστάσιο. γραμματεία, μηχανογράφηση.

 

Στις πωλήσεις. Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση των δαπανών πελατών και πωλητών.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Activity based management.

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.

 

Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. Οριακό, εκταμιεύσιμο. Επιλογή βέλτιστης παρτίδας.

 

Μέτρηση της αποτελεσματικότητος. πελατών, πωλητών, προϊόντων, παραγωγής.

 

Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων. Χαμηλού κόστους και κερδοφορίας.

 

 

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Η θεωρία και οι επιμέρους εφαρμογές, σε EXCEL. σε μία εφαρμογή που περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις (150 σελίδες) – 14 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Η θεωρία, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων, η κοστολογική ροη και το M.I.S. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολόγησης με το A.B.C. με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρηση που επιθυμούν.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο το φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

Με μια πλήρη κοστολογική εφαρμογή,  δομημένη στο ABC, η οποία είναι απόρροια εργασίας σε ένα πολύ μεγάλο λιμάνι.

 

Tα σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος.

 

ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2024 900 - 15:00
Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε