Εμπειρογνώμων 215 550 1833

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
Κωδικός
1311
Κατηγορία
Επιχειρηματική Κοστολόγηση
Πότε
22 - 24/07/2024 ΩΡΑ 17:00-21:00
Τοποθεσία
WEBINAR
Τιμή 360

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Στην ανάγκη των επιχειρήσεων για επιβίωση, αλλά και ανάπτυξη, υπάρχει μια κυρίαρχη σκέψη, η αύξηση του κέρδους. Κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Μπορούμε να το επιτύχουμε με δύο τρόπους. Είτε αυξάνοντας τα έσοδα, είτε μειώνοντας τα κόστη. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει υπόψη και τα δύο. Ένας ακριβής προϋπολογισμός πωλήσεων, με σύγχρονα εργαλεία, δομημένος σε ορθολογική τιμολογιακή πολιτικήμας δίνει την δυνατότητα να εισπράξουμε τα έσοδα, που η αγορά προορίζει για εμάς.  Παράλληλα το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως το A.B.C., μας επιτρέπει να μετρήσουμε το κόστος με ακρίβεια και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν.

 

Καθώς αυξανόταν ο ανταγωνισμός, η βάση του μετατοπίσθηκε από την αποτελεσματική χρήση του άμεσου εργατικού και των μηχανών, στα έμμεσα και υποστηρικτικά  κόστη ………… Το A.B.C., βοήθησε να αποδοθούν ορθολογικά πρώτα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες και ύστερα στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πελάτες.                                             R. Kaplan

 

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου, είναι  να:

Γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C., είναι το κατάλληλο εργαλείο υποστήριξης για λήψη αποφάσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρουσιαστεί με ένα πρακτικό παράδειγμα βήμα – βήμα, η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος A.B.C., στην επιχείρηση.

Παρουσιαστούν περιπτώσεις, κατά τις οποίες, οι πληροφορίες που αντλούνται από το A.B.C., είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων.

Αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση της παραγωγής. (Διαχείριση κόστους, υλικών, παγίων, άμεσου εργατικού, έρευνας και ανάπτυξης).

Δημιουργήσει εργαλεία, βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε προϊόντος, πελάτου, πωλητή, προμηθευτή.

Αναπτύξουν τεχνικές, ώστε να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν το έσοδο.

Εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη.

Δώει στους συμμετέχοντες εργαλεία, βγαλμένα από την πράξη, για να αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές, ώστε να μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα, να μειώσουν τα κόστη.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 4 στάδια.

Πρώτο στάδιο, υπολογισμός του κόστους με την τεχνική του Activity Based Costing.

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

 

Κόστος είναι, ο τρόπος που βλέπουν τα μάτιατου manager, την επιχείρηση. Ch. Horngren.

Τρόπος λειτουργίας του MIS. όπως αποτυπώνεται για την οικονομική διεύθυνση.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη λογική, του A.B.C.

Γενική θεώρηση, του κοστολογικού συστήματος.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου

Ο τρόπος που λειτουργεί το A.B.C. δομική ανάλυση.

Δραστηριότητες. το επίκεντρο του κόστους, τι είναι και πως λειτουργούν.

 

2ο αντικείμενο: συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος. σε παραγωγή και διοίκηση.

Καταγραφή παγίων. κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών.

Αποτύπωση προσωπικού, μέτρηση χρόνου και υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός  δαπανών, με σημαντική συμμετοχή. Σταθερές – μεταβλητές.

Καταγραφή ροής υλικών, τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

 

3ο αντικείμενο: Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του A.B.C.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών

Ποσοτικοποίηση. υλικών, εργατικών, δαπανών, δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά. ανάλυση και μεταφορά κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. δημιουργία φασεολογίου για προϊόντα, πελάτες και προμηθευτές.

Διαδικασίες. τρόπος λειτουργίας τους;

 

Δεύτερο στάδιο. 4ο αντικείμενο:  τεχνικές μείωσης του κόστους.

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους.

Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος.

Πηγές αντλήσεως κεφαλαίων: ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Εργαλεία μέτρησης της σπατάλης: Προϋπολογισμοί, ένα πολυεργαλείο για τη μείωση.

Συγκριτική διοίκηση: Benchmarking στην παραγωγή και με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης:

στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

στον ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας και κερδοφορία των εργαζομένων.

στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

στην παραγωγή: Τεχνικές μέτρησης και μείωσης της υποαπασχολήσεως των πόρων.

στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στα αποθέματα.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: στα τμήματα διοικήσεως, εργοστάσιου.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.

 

στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους - σπατάλης.

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

Τρίτο στάδιο. 5ο αντικείμενο:

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως για λήψη αποφάσεων activity based management.

 

Ειδικά εργαλεία. προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.

Μέτρηση διαφυγούσης παραγωγής, διαφυγόντος κόστους και διαφυγόντος κέρδους,

Ειδικές κατηγορίες κόστους. Οριακό, εκταμιεύσιμο, target cost, που συντελούν άμεσα στην αύξηση της κερδοφορίας.

 

Μέτρηση της αποτελεσματικότητος: των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων.

Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων: κόστους και κερδοφορίας.

 

Τέταρτο στάδιο. 6ο αντικείμενο:

Ορθολογική τιμολογιακή πολιτική για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και ανάπτυξη

6ο αντικείμενο.

Ενεργοποίηση υποαπασχολούμενων πόρων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας

Καμπύλη της φάλαινας

 

Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής  ανάλογα με τον πελάτη, το είδος, και την περιοχή.

Ειδικές τιμές που πρέπει να ισχύσουν για τις εξαγωγές.

Τιμολογιακή πολιτική  μεγάλων αγορών.

Επιλογές που θα υποστηρίζουν τις αποφάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρήσεως.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιαστεί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων σε EXCEL μέσα από μία εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως και μειώσεως του κόστους. Οι διαδικασίες, θα εμφανιστούν σε μηχανογραφημένη μορφή, σε ένα ειδικό πακέτο, δομημένο στο A.B.C., το οποίο παραδίδεται στους συμμετέχοντες με την λήξη του σεμιναρίου.

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

 

Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως του να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις – λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων, η κοστολογική ροή. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως με το A.B.C. δομημένη στην Lean manufacturing με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27, 28, 29 ΜΑΪΟΥ 2024, 1700 - 21:00
Οι τιμές περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε